Trianon 100 - A trianoni békeszerződés oktatásának történeti és pedagógiai módszertani kérdései

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a 18/2019. (VI. 18.) OGY határozat a 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról című országgyűlési határozattal s az abban megfogalmazott céllal összhangban, mely szerint „az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét”, pedagógus-továbbképzések megvalósítását tűzte ki célul. Ennek keretében szerveztük meg 2021. június 4. és 2022. október 31. között számos alkalommal a Trianon 100 - A trianoni békeszerződés oktatásának történeti és pedagógiai módszertani kérdései című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésünket.

Trianon100A továbbképzés célja volt,hogy a résztvevő pedagógusok a legátfogóbb narratívák szintjén megismerjék az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra vonatkozó rendelkezéseit, az ezzel kapcsolatos legújabb hazai és külföldi történeti kutatások eredményeit, a szerződéssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és a témakörhöz kapcsolódó tévhiteket, legendákat. Célja továbbá a képzésnek, hogy bemutassa, miképpen jelent meg a magyar közoktatásban az elmúlt száz év alatt a „trianoni trauma” feldolgozása. Ezzel összefüggésben célja a képzésnek az is, hogy a résztvevők a korszak tanítására vonatkozó jó gyakorlataik megosztásával gyarapítsák módszertani eszköztárukat e korszak tanórai keretek közötti és tanórai kereteken kívüli feldolgozásával kapcsolatosan, kiemelten a tantárgyközi megközelítéseket helyezve fókuszba.

Jelenleg sajnos nincs indítási időpont ehhez a képzésünkhöz. A korábbi képzéseken keletkezett jó gyakorlatok (óravázlatok, feladattervek) itt tekinthetőek meg: 

Open Book Clipart Black and White 6
MÓDSZERTANI TUDÁSBÁZIS

 photos

 FÉNYKÉPEK A KORÁBBI KÉPZÉSEKRŐL

 


Út a szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-európai rendszerváltoztatások tükrében

 

30 eve lMagyarország 2019. március 15. és a 2021. június 19. között az 1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójára emlékezett. A „30 éve szabadon” emlékév célja az volt, hogy ráirányítsa a magyar emberek és a közép-európai nemzetek figyelmét az akkori események világpolitikai súlyára, és hogy a szabadság és függetlenség visszaszerzéséért hozott áldozatok a XXI. században elfoglalhassák méltó helyüket a magyarság és Közép-Európa közösségi emlékezetében. Az emlékév keretében szerveztük meg az Út a szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet-európai rendszerváltoztatások tükrében című, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésünket.

A képzés felöleli a Kádár-korszak rövid társadalomtörténetét, a rendszerváltoztatás nemzetközi vonatkozásait, regionális és hazai eseménytörténetét, ennek ellenére a képzést nem csupán történelemtanároknak ajánljuk! A rendszerváltoztatás során megszerzett szabadság a pedagógusokra is feladatot ró: tanulóik állampolgári kompetenciáinak fejlesztését, amelynek révén – ahogyan a NAT fogalmaz – az „ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben”. A továbbképzés ehhez a pedagógiai munkához tantárgyakon átnyúló segítséget kíván adni.

Open Book Clipart Black and White 6MÓDSZERTANI TUDÁSBÁZIS

 photos

 FÉNYKÉPEK A KORÁBBI KÉPZÉSEKRŐL

Jelenleg nincs indítási időpont ehhez a képzésünkhöz. Az utolsó képzés időpontja: 2022. december 2-4.