A Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2006. és 2013. között működtette a Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézetet, amelynek fő tevékenysége a szakmai tanácsadás és a továbbképzések szervezése volt. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezései alapján a fenntartó Prekog Alfa Kft. a pedagógiai tanácsadást, szakértést már nem a Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet keretei között nyújtja, továbbra is fontos eleme munkánknak a közoktatási intézmények szakmai támogatása, segítség nyújtása. A pedagógus-továbbképzések szervezése változatlanul kiemelt tevékenységünk maradt. Az alábbiakban néhány fontos projektünk bemutatásával próbálunk képet adni tevékenységünkről.

Lajos bacsiAudiovizuális emlékgyűjtés

2009-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében jelent meg az Audiovizuális emlékgyűjtés című pályázati felhívás, amelynek keretében több mint hetven közoktatási intézmény vett részt abban a projektben, amelynek fő célja az 1939-1990 közötti korszak tanúival életútinterjúk készítése volt tanórán kívüli tevékenységek formájában. A projektben résztvevő 273 szaktanár felkészítésével, valamint mentori támogatással igyekeztünk e folyamatot segíteni. A mentorok nem csak az interjúk elkészítéséhez nyújtottak szakmai segítséget, de ösztönözték és segítették a pedagógusokat a már elkészült interjúk pedagógiai célú felhasználására is. A projekt során a résztvevő iskolák tanulói közel 3000 interjút készítettek, melyek jelentős része olyan minőségű lett, hogy hatékonyan segíthette az iskolai történelemoktatást is, hozzájárulva a program közvetett céljához, a történelemtanítás módszertanának gazdagításához.