Digitális tananyagok és használatuk pedagógiai módszertani lehetőségei a XX. századi történelem tanításában című képzésünk célja, hogy a történelem (társadalomismeret) tantárgyat oktató pedagógusok megismerjék a XX. századi magyar történelem oktatását elősegítő digitális tananyagokat. Bemutatjuk a különböző online felületeket, kiemelt tekintettel azokra az anyagokra, amelyek széleskörű funkcionalitással segítik a tanítási-tanulási folyamat teljes egészét (például interaktív térképekkel és galériával, olvasási terv létrehozásának és szerkesztésének lehetőségével, szintfelmérő szerkesztésének lehetőségével, a kiterjesztett valóság kapcsolódási pontjainak megadásával). Célja a képzésnek továbbá az is, hogy a résztvevők széleskörű ismereteket szerezzenek a digitális tananyagok és tankönyvek oktatásban történő felhasználásának lehetőségeiről, az online tanulással kapcsolatos kutatások eredményeire alapozott didaktikai tudnivalókról, valamint hogy a korszak tanítására vonatkozó jó gyakorlataik megosztásával ötleteket, módszertani útmutatást kapjanak a XX. századi magyar történelem digitális eszközökkel megtámogatott feldolgozásával kapcsolatosan is.

A képzés tematikai egységei:

  • A XX. századi magyar történelem rövid áttekintése, különös tekintettel a legújabb történeti kutatások megjelenésére a különböző digitális tananyagokban
  • Az online tanulási környezet és az új infokommunikációs eszközök hatása a tanulási-tanítási folyamatra
  • A Digitális Online Tankönyv áttekintése, felhasználói szintű megismerése
  • A mérés és értékelés lehetőségei a digitális térben
  • A digitális tanulói környezet kialakítása és működése az osztályteremben
  • A digitális tananyagok használatának pedagógiai módszertani kérdései

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei
A tanúsítvány kiadásának feltétele a részvétel a képzés valamennyi foglalkozásán, valamint a vizsgafeladat eredményes megoldása. A képzést követően a résztvevők óratervet készítenek digitális tananyagok felhasználásával 3-5 fős csoportban elsősorban (de nem kizárólag) a Digitális Online Tankönyv felületen elérhető anyagok, szövegek és digitális források felhasználásával.A tanfolyamtól való visszalépés vagy a fentebbi követelmények nem teljesítése esetén a résztvevő a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt nem kaphat, valamint köteles a szállás és ellátás költségeit megtéríteni.

A továbbképzés időpontjai és helyszínei

2023. október 20-22. Mezőkövesd, Balneo Hotel Zsori (3400 Mezőkövesd, Fülemüle út 2.)
2023. október 20-22. Ráckeve, Duna Relax Hotel (2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3.)

DIGITÁLIS TANKÖNYV

SEGÉDANYAG

Ha a képzésről részletesebb tájékoztatást szeretne, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére!
06-1/787-34-40